top of page
  • _

Anegria verzorgt zijn opgenomen ezels beter dan ooit


Ezelopvangcentrum Anegria heeft een ezelhospitaal voor de opgenomen ezels !Opening kliniekruimtes ezelopvangcentrum “ANEGRIA” 03/12/2016


Anegria-vrienden,

Genodigden,

Collega’s,

Een lint doorknippen als dierenarts is toch wel apart , en dan nog voor de ingebruikname van een “ezelskliniek” waarin je je werk doet !

De naam kliniek voor de buitenwereld en de media is hier niet van toepassing , dit kunnen we enkel realiseren als er een permanente wachtdienst van dierenartsen is. Misschien ooit in de toekomst !

Intern voor Anegria is de kliniek een heuse opsteker om de opgenomen ezels beter te kunnen verzorgen als tandverzorger, hoefsmid en dierenarts. Hierbij is de nakende opbouw van een quarantainestal en ruimte een bijkomende troef om zoönosen en aangifteplichte ziekten zoals schurft, infectieuse anemie, droes, …bij ezels op te vangen. Het toegekende “Equilabel” statuut getuigt dat de inzet en de voorzieningen voldoen aan de normen.

De opzet van een kliniek houdt ook in dat er praktische onderricht voorzien wordt aan ezelhouders of geïnteresseerden over voeding, verzorging en vaccinaties zoals griep en tetanus.

Is dit nodig ? Ja , onze ezels zijn “te dik”, onverzorgd op hoeven, tanden en haarvacht, ze zijn meestal niet gechipt of ontwormd, De meeste eigenaars doen niet aan geboorteplanning , ze laten alles over aan “moeder” natuur. Om te gemoet te komen aan de noden om te castreren is er het hengstenplan , waarbij dierenartsen en eigenaren de hengsten naar het ezelopvangcentrum kunnen brengen , deze verblijven er tot volledige genezing , zeker belangrijk bij oudere hengsten waar stress niet te onderschatten is !

Onze vaststelling dat de ezels , opgenomen in het opvangcentrum , beduidend kleiner zijn dan in onze buurlanden, baart ons zorgen over de factor “inteelt” met zijn complicaties levensvatbaarheid , hartafwijkingen, kleinere dieren.

Het team “ Anegria” neemt het voortouw om de ezel als vergeten diersoort terug op de kaart te zetten.

Dit kunnen we niet alleen, maar samen met dierenvrienden, crowdfunding, bijdragen materieel als financieel en erfenissen kan dit project slagen om te groeien tot een rots in de branding , naar het evenbeeld van het Britse Donkey Sanctuary !

Bedankt Kristel,

Bedankt jullie allen !

2 views1 comment

Recent Posts

See All

VOEDING EZEL OPTIMALISEREN ! een ezel heeft een ander spijsvertering dan een paard en heeft nood aan STRO !!! Veel stro !!!! Plaats een metser kuip en vul die met stro en je merkt na enige tijd met h

SOMS GAAT HET FOUT ! In de dierenwereld loopt ook niet alles volgens de regels van de ontwikkeling bij pasgeborenen ! Op deze foto merk je vooral op dat dit kalf 2 kopjes heeft, en als je goed kijkt

Een uitdaging ! de opwaardering van een vergeten dier : de ezel ! Recentelijk heb ik de opdracht aanvaard om een ezelopvangcentrum te begeleiden te Sint Gillis Waas. Om dit goed uit te voeren heb ik u

bottom of page